Novice.
Dogodke radi delimo

Sistem ene članarine za dve knjižnici (NŠK in Knjižnice Koper)


Ta omogoča članom NŠK brezplačen dostop do vseh storitev Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Dogovor je ugoden tudi za člane koprske knjižnice, saj jim recipročno omogoča prosto uporabo storitev NŠK, ki ima tudi bogato zbirko domoznanskega in študijskega gradiva, pomembno za raziskovalce našega obmejnega območja. Člani slovenske knjižnice v Trstu se lahko v Knjižnico Koper vpišejo tudi v prostorih NŠK. Knjižničarke NŠK imajo v ta namen dostop do segmenta cobiss2/izposoja koprske knjižnice, razpolagajo pa tudi z vpisnimi obrazci, izkaznicami, poslovniki in ostalo dokumentacijo, potrebno za realizacijo vpisa. Tak način vpisa omogoča pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji takojšnjo uporabo slovenskih e-knjig in drugih e-virov, brez predhodnega obiska Knjižnice Koper.  
Unknown Unknown Author