Novice.
Dogodke radi delimo

Brezplačen dostop do slovenskih e-knjig in drugih e-virov Knjižnice KoperČlanom NŠK (ter podružnice Slovenske knjižnice Damirja Feigla v Gorici) zagotavljamo brezplačno izposojo e-knjig portala Biblos in EbscoHost-a ter brezplačen dostop na daljavo do e-podatkovnih zbirk Ius-info, Find-info, GVIN, Encyclopedia Britannica, SSKJ2 in zbirke elektronskih časopisov PressReader. Vsi omenjeni viri so dostopni preko spletne strani NŠK: http://www.knjiznica.it/e-knjige.
  •  
Unknown Unknown Author