Novice.
Dogodke radi delimo

Forum Tomizza


Forum Tomizza je bil utemeljen kot locus cooperandi (prostor sodelovanja), večkulturni in večjezični korpus, katerega namen je raziskovanje, spodbujanje in uresničevanje družbenega in kulturnega dialoga v širšem slovansko-romansko-germanskem obmejnem prostoru. 
Poglavitno vodilo srečanj, ki so na pobudo književnika Milana Rakovca nastala leta 2000 v Umagu, je, da bi ljudje z meje na področju kulture, znanosti in medijev trajno komunicirali, simbolično naslonjeni na ime in delo Fulvia Tomizze, pisatelja in osebnosti, ki je zaradi svoje umetniške in človeške širine enako sprejemljiva za vse etnose severnega Jadrana.
  •  
  •  
Unknown Unknown Author