Novice.
Dogodke radi delimo

Brezplačen dostop do slovenskih e-knjig in drugih e-virov Knjižnice KoperČlanom NŠK (ter podružnice Slovenske knjižnice Damirja Feigla v Gorici) zagotavljamo brezplačno izposojo e-knjig portala Biblos in EbscoHost-a ter brezplačen dostop na daljavo do e-podatkovnih zbirk Ius-info, Find-info, GVIN, Encyclopedia Britannica, SSKJ2 in zbirke elektronskih časopisov PressReader. Vsi omenjeni viri so dostopni preko spletne strani NŠK: http://www.knjiznica.it/e-knjige.
  •  
Unknown Unknown Author

Slovenski bibliobus na Tržaškem


Šola Josip Jurčič v Deviniu
Prvi izbori knjig
Šola Nabrežina

V slovenskem vrtcu v Nabrežini

Takole so učenci Oš Josip Jurčič narisali našo Rovko črkolovko

Pravljica v OŠ Josip Jurčič
V občini Devin Nabrežina živi 8.774 prebivalcev, od katerih je približno 40% Slovencev. Občina leži na severni strani Tržaške pokrajine Furlanije-Julijske krajine in je od NŠK v Trstu oddaljena 21 km oz. cca. 30 min. vožnje.
V preteklem letu nam je Svet staršev Osnovne šole Josipa Jurčiča v Devinu posredoval prvo pobudo za uvedbo bibliobusnega postajališča. V 2. pol. leta 2016 smo s pomočjo sredstev, pridobljenih s strani Ministrstva, obiskali 4 slovenske osnovne šole in 3 slovenske vrtce v občini Devin Nabrežina (IT), in sicer za Otroški vrtec Devin, Osnovno šolo Josip Jurčič - Devin, Otroški vrtec Nabrežina, Osnovno šolo Virgil Šček - Nabrežina, Otroški vrtec Mavhinje, Osnovno šolo Stanko Gruden – Sempolaj in Osnovno Šolo 1. Maj 1945 - Zgonik. Skupaj jih bomo do konca letošnjega leta obiskali štiri krat. 


V prihodnjem letu bomo osnovno šolo Josip Jurčič in otroški vrtec v Devinu obiskovali mesečno, po ustaljenem razporedu, s skupnim časovnim postankom 4 ure mesečno.Unknown Unknown Author

Sistem ene članarine za dve knjižnici (NŠK in Knjižnice Koper)


Ta omogoča članom NŠK brezplačen dostop do vseh storitev Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Dogovor je ugoden tudi za člane koprske knjižnice, saj jim recipročno omogoča prosto uporabo storitev NŠK, ki ima tudi bogato zbirko domoznanskega in študijskega gradiva, pomembno za raziskovalce našega obmejnega območja. Člani slovenske knjižnice v Trstu se lahko v Knjižnico Koper vpišejo tudi v prostorih NŠK. Knjižničarke NŠK imajo v ta namen dostop do segmenta cobiss2/izposoja koprske knjižnice, razpolagajo pa tudi z vpisnimi obrazci, izkaznicami, poslovniki in ostalo dokumentacijo, potrebno za realizacijo vpisa. Tak način vpisa omogoča pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji takojšnjo uporabo slovenskih e-knjig in drugih e-virov, brez predhodnega obiska Knjižnice Koper.  
Unknown Unknown Author

IBL - istrski biografski leksikon


Redakcija Istrskega biografskega leksikona – Dizionario biografico istriano (IBL-DBI) raziskuje, zbira in obdeluje dokumentarno in slikovno gradivo, ki se nanaša na pomembne osebnosti Istre iz preteklosti. Končni cilj je realizacija biografskega leksikona po skoraj dveh stoletij od še nedoseženega dela Petra Stankovića Biografia degli uomini distinti dell’Istria.

  •  
  •  
  •  
Unknown Unknown Author

Booktiga


je mednarodni festival »pročitanih knjiga«, ki ga že vrsto let organizira Gradska knjižnica Poreč in na katerem sodeluje tudi Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.   •  
  •  
  •  
Unknown Unknown Author

Forum Tomizza


Forum Tomizza je bil utemeljen kot locus cooperandi (prostor sodelovanja), večkulturni in večjezični korpus, katerega namen je raziskovanje, spodbujanje in uresničevanje družbenega in kulturnega dialoga v širšem slovansko-romansko-germanskem obmejnem prostoru. 
Poglavitno vodilo srečanj, ki so na pobudo književnika Milana Rakovca nastala leta 2000 v Umagu, je, da bi ljudje z meje na področju kulture, znanosti in medijev trajno komunicirali, simbolično naslonjeni na ime in delo Fulvia Tomizze, pisatelja in osebnosti, ki je zaradi svoje umetniške in človeške širine enako sprejemljiva za vse etnose severnega Jadrana.
  •  
  •  
Unknown Unknown Author

Knjižnice brez meja


Tradicionalna srečanja treh dežel (Slovenija, Italija, Hrvaška), ki potekajo v Kopru.Unknown Unknown Author