Novice.
Dogodke radi delimo

Aktivnosti in storitve Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper za Slovence v Italiji in na Hrvaškem

Knjižnica Koper kot obmejna knjižnica že tradicionalno sodeluje s slovenskimi knjižnicami in društvi tako na tržaškem v Italiji, kot tudi v Istrski županiji ter v severnem delu Primorsko-Goranske županije (Reka) na Hrvaškem.

Aktivnosti in storitve Knjižice Koper za Slovence v Italiji (Tržaško območje) Skupaj z NŠK sodelujemo:
 •  v projektu promocije branja kakovostnega leposlovja slovenskih avtorjev »Primorci beremo«, 
 •  v projektu izgradnje spletnega biografskega leksikona »Primorci.si«, 
 • preko Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske z izobraževalnimi srečanji in strokovnimi  posveti , 
 •  v izgradnji spletnega portala Dobreknjige.si, 
 •  na tradicionalnih srečanjih treh dežel, ki potekajo v Kopru pod geslom »Knjižnice brez meja«,
 •  pri skupni digitalizaciji starejšega primorskega časopisja ipd.. 
 • uvedli sistem ene članarine za obe knjižnici. Ta omogoča članom NŠK brezplačen dostop do vseh storitev Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in obratno.
Domoznanska dejavnost Knjižnice Koper vključuje tudi področje tržaške pokrajine, zato že tradicionalno zbira tudi gradivo, povezano s Slovensko narodno manjšino v Italiji.
Članom NŠK omogočamo tudi brezplačno izposojo slovenskih elektronskih knjig sistema Biblos in elektronskih knjig v angleškem jeziku ponudnika EbscoHost ter brezplačen dostop na daljavo do ostalih elektronskih podatkovnih zbirk, ki jih Knjižnica Koper že vrsto let ponuja svojim uporabnikom.

Aktivnosti in storitve Knjižice Koper za Slovence na Hrvaškem (Istra in severni del Primorsko-Goranske županije)
 • skupaj z Gradsko knjižnico Umag in Gradsko knjižnico Poreč smo uvedli sistem ene članarine za obe knjižnici. Ta omogoča članom Gradske knjižnice Umag in Gradske knjižnice Poreč brezplačen dostop do vseh storitev Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. 
 • v Gradski knjižnici Umag, v Slovenskem domu KPD (kulturno-prosvetno društvo) Bazovica (Rijeka) in v Oddelku Červar Porat Gradske knjižnice Poreč vzdržujemo premične zbirke knjižničnega gradiva, namenjene slovenski manjšini, ljubiteljem slovenskega jezika in slovenskim turistom,  
 •  Knjižnica Koper že več kot desetletje sodeluje tudi v večjezičnem in večkulturnem »korpusu« treh dežel (Koper, Poreč, Trst) »Forum Tomizza«, 
 • skupaj z istrskimi knjižnicami je sodelovala v oblikovanju IBL – Istrskega biografskega leksikona, 
 • skupaj z Gradsko knjižnico Poreč sodeluje na vsakoletnem mednarodnem fetivalu »pročitanih knjiga« BOOKtiga, 
 • skupaj s knjižnicami Istre sodeluje na tradicionalnih srečanjih treh dežel, ki potekajo v Kopru pod geslom »Knjižnice brez meja«, ipd.
Domoznanska dejavnost Knjižnice Koper vključuje tudi področje Istrske pokrajine, zato že tradicionalno zbira tudi gradivo, povezano s Slovensko in Italijansko narodno manjšino na Hrvaškem.

Unknown Unknown Author