Novice.
Dogodke radi delimo

Mreža knjižnic za Slovence v Italiji in na Hrvaškem


Narodna in študijska knjižnica Trst je osrednja knjižnica Slovencev v Italiji. Knjižnično dejavnost za Slovensko narodno skupnost na tržaškem območju izvajajo še Knjižnica Pinko Tomažič in tovariši na Opčinah, Občinska knjižnica Zgonik, Občinska knjižnica Nade Petrot v Nabrežini, Občinska knjižnica Milje z Oddelkom za slovenski jezik, Knjižnica Dušana Černeta v Trstu (specializirana predvsem za zdomski tisk) in Knjižnica Borisa Pahorja v Proseku. 

Naloge osrednje knjižnice Slovencev na Hrvaškem so zaupane Gradski knjižnici »Ivan Goran Kovačić« Karlovac. Pod okriljem krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem deljuje še 14 slovenskih kulturno umetniških društev deluje širom Hrvaške, in sicer v Zagrebu, Osijeku, Splitu, Dubrovniku, Šibeniku, Zadru, Labinu, Pulju, Buzetu, Lovranu, Poreču, Karlovcu, Varaždinu in na Reki.

Unknown Unknown Author